poliklinik

POLIKLINIK NAMA DOKTER JADWAL PRAKTEK
HARI WAKTU
poliklinik gigi drg. Jenny Nash. L Senin s/d Sabtu 08.00 - 11.00
Selasa s/d Kamis 16.00 - 17.30
drg. Yuliastuti Senin s/d Sabtu 11.00 - 14.00
Poliklinik Penyakit Dalam dr. Nenfiati, Sp PD Rabu 16.00 - 18.00
dr. Arief Pattiha, Sp PD Senin dan Kamis 17.00 - 19.00
Poliklinik Bedah *dr. Sholeh Asegraf, Sp B Senin s/d Sabtu 08.00 - 12.00
Poliklinik Mata dr. Wita Jayanti, Sp M Selasa & Kamis 16.00 - 18.00
*dr. Juli dewi Barliana, Sp M Rabu 16.00 - 16.30
Poliklinik Gizi *dr. Inka Nilawardhani, Sp GK Selasa, Rabu, Jumat 15.00 - 17.00
Poliklinik Kulit & Kelamin dr. Conny Melly Rosdiana, Sp KK Rabu, Jumat, Sabtu 09.00 - 12.00
Poliklinik Psikologi Ratih Wardhiya, Sp Psi Kamis 10.00 - 14.00
Sabtu 14.00 - 18.00

 

Poli  TKRM
Nama Dokter Poliklinik anak Hari  Waktu 
dr. Damayani Farastuti, Sp A Poli TKRM Rabu  09.00 - 12.00
dr. Irma Sapriani, Sp A Poli TKRM selasa  09.00 - 12.00
dr. Siti Munawaroh, Sp A Poli TKRM Kamis  09.00 - 12.00
dr. Suri Nurharjanti, Sp A Poli TKRM Jumat 09.00 - 12.00
dr. Tri Sunarti, Sp A Poli TKRM Senin 10.00 - 12.00
22 Likes
  • Share This: