poliklinik

POLIKLINIK NAMA DOKTER JADWAL PRAKTEK
HARI WAKTU
poliklinik gigi drg. Jenny Nash. L Senin s/d Sabtu 08.00 - 11.00
  Selasa s/d Kamis 16.00 - 17.30
drg. Yuliastuti Senin s/d Sabtu 11.00 - 14.00
Poliklinik Penyakit Dalam dr. Nenfiati, Sp PD Rabu 17.00 - 20.00
dr. Arief Pattiha, Sp PD Senin dan Kamis 17.00 - 20.00
Poliklinik Bedah *dr. Sholeh Asegraf, Sp B Senin s/d Rabu, Jumat & Sabtu 08.00 - 12.00
Senin, Selasa, Rabu, Jumat 13.00 - 16.00
Poliklinik Mata dr. Wita Jayanti, Sp M Selasa & Kamis 16.00 - 19.00
*dr. Juli dewi Barliana, Sp M Senin 16.00 - 17.00
Poliklinik Gizi *dr. Inka Nilawardhani, Sp GK Selasa, Rabu, Jumat 14.00 - 16.00
Poliklinik Jantung dr. Susetyo Atmojo, Sp JP Senin s/d Kamis 17.00 - 20.00
Poliklinik Kulit & Kelamin dr. Conny Melly Rosdiana, Sp KK Rabu, Jumat, Sabtu 09.00 - 12.00
Poliklinik Psikologi Ratih Wardhiya, Sp Psi Kamis 10.00 - 14.00
Sabtu 14.00 - 18.00

 

Poli  TKRM
Nama Dokter Poliklinik anak Hari  Waktu 
dr. Damayani Farastuti, Sp A Poli TKRM Rabu  09.00 - 12.00
dr. Irma Sapriani, Sp A Poli TKRM selasa  09.00 - 12.00
dr. Siti Munawaroh, Sp A Poli TKRM Kamis  09.00 - 12.00
dr. Suri Nurharjanti, Sp A Poli TKRM Jumat 09.00 - 12.00
dr. Tri Sunarti, Sp A Poli TKRM Senin 10.00 - 12.00

 

22 Likes
  • Share This: